Ειδικές Εποξειδικές Ρητίνες & Εποξειδική Άσφαλτος

Με έτος ίδρυσης το 1993, η ChemCo Systems δραστηριοποιείται στην παραγωγή συστημάτων πολυμερών για εφαρμογή στον τομέα των κατασκευών. Τα προϊόντα της ChemCo Systems σχεδιάζονται για να προστατεύουν ή να αποκαθιστούν το σκυρόδεμα, τον χάλυβα, το ξύλο καθώς και τα σύνθετα υλικά ινών άνθρακα και γυαλιού.

Οι ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες για πλήρωση ρωγμών Kemko® εφαρμόζονται με την κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό Model B Pump της ομώνυμης εταιρείας. Όλες οι ρητίνες έχουν λόγο ανάμειξης 2:1, δεν περιέχουν διαλύτες ή ουδέτερα πρόσμικτα. Η ChemCo Systems παράγει μία τεράστια γκάμα ενέσιμων εποξειδικών ρητινών και υλικών σφράγισης με εφαρμογές: σε προκατασκευασμένα αρχιτεκτονικά πανέλα, μέσα σε νερό, σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες εφαρμογής, σε υψηλές θερμοκρασίες κατασκευής, με απαίτηση σε χημική αντίσταση και αντίσταση σε ακτινοβολία, πλήρωσης μεγάλων κενών, σε ρωγμές μικρού εύρους, τοποθέτησης ελασμάτων, σε ξύλινες δοκούς, σε κατασκευές που υπόκεινται σε δονήσεις κατά την διάρκεια ωρίμανσης της ρητίνης. Σε περιπτώσεις όπου το ίχνος της ρωγμής στην πίσω πλευρά δεν μπορεί να σφραγισθεί, παρέχεται ειδική ρητίνη ταχείας πήξεως ή εναλλακτικά ειδική πάστα δομητικών εφαρμογών.

Η Εποξειδική Άσφαλτος είναι ένα πολυμερές μίγμα με 50 χρόνια ιστορία, που χρησιμοποιείται ως εξαιρετικά ανθεκτικό οδόστρωμα σε καταστρώματα γεφυρών. Από το 1967 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότεροι από 200.000 τόνοι σε καταστρώματα γεφυρών καλύπτοντας επιφάνεια μεγαλύτερη από 11 εκατομμύρια m2. Οι εφαρμογές, όπως αυτή στη γέφυρα San Francisco-Oakland Bay Bridge με ημερήσια κυκλοφορία 280.000 οχημάτων, έδειξαν πως το υλικό έχει άψογη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η επίστρωση πάχους 19mm άντεξε για πάνω από 39 χρόνια την βαριά κυκλοφορία (πάνω από 3 δισεκατομμύρια διελεύσεις οχημάτων) έως ότου το ανατολικό τμήμα της γέφυρας αντικαταστάθηκε.

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της γεφυροποιίας, τα υλικά Εποξειδικής Ασφάλτου της ChemCo Systems για γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων, έχουν γνωρίσει άνθιση από το 2000. Το οδόστρωμα υψηλής απόδοσης έχει χαρακτηριστεί από το Διεθνές Forum Μεταφορών του OECD ως επιπέδου 3, σε διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης οδοστρωμάτων μεγάλης διάρκειας ζωής για δρόμους στρατηγικής σημασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.chemcosystems.com

E-mail: [email protected]