Προηγμένα Προϊόντα Σύνθετων Υλικών για την Κατασκευή

Με έτος ίδρυσης το 1968, η ATP είναι ένας παγκόσμιος κατασκευαστής σύνθετων υλικών με έμφαση στον τομέα των υποδομών.

Τα προϊόντα της ATP χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, από σήραγγες έως σταθεροποίηση στοών ορυχείων.

Η ATP στηρίζεται στη σχεδιαστική της ισχύ και στην παραγωγική της δύναμη, έχοντας στο ενεργητικό της τρεις μονάδες παραγωγής και μία εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης.
Οι κύριοι κλάδοι εφαρμογής των καινοτόμων σύνθετων υλικών της ATP είναι:

  • Tunnel Consolidation Products
  • Soft Eye Technology (TBM tunneling)
  • Micro Rebar for Shotcrete & Industrial Concrete Floors
  • Near Surface Segment Reinforcement Edge Saving
  • Face Stability in Conventional Tunnel Drive
  • Non-Corrosive Reinforcement for Precast Segments
  • Soil Nails and Provisional Ground Anchors

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.atp-frp.com

E-mail: [email protected]