Πλάκες Σκυροδέματος Μειωμένου Βάρους & Πάχους

Η Cobiax έχει αναπτύξει συστήματα ελαφρών και περιβαλλοντικά βιώσιμων καλουπιών κενού από το 1997. Η τεχνολογία αυτή αντικαθιστά τις συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με πλάκες σημαντικά ελαφρύτερες επιτρέποντας την κατασκευή αρκετά πιο εύκαμπτων, οικονομικών και βιώσιμων κτηρίων.

Η Τεχνολογία Cobiax βασίζεται στη δημιουργία προκαθορισμένων κοιλοτήτων στο εσωτερικό μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος. Μεγάλο ποσοστό του σκυροδέματος της συμπαγούς πλάκας, συνήθως στο 60-80% της επιφάνειάς της, αντικαθίσταται από συνθετικά καλούπια κενού. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής κτηρίων με επίπεδες πλάκες μεγάλων ανοιγμάτων, μικρότερου βάρους και πάχους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.cobiax.com

E-mail: [email protected]