Πλάκες Σκυροδέματος Μειωμένου Βάρους & Πάχους

Η γερμανική εταιρεία COBIAX έχει αναπτύξει συστήματα πλακών σκυροδέματος με ενσωμάτωση ελαφρών καλουπιών κενού από το 1997. Η τεχνολογία αυτή αντικαθιστά τις κλασικές συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και τις πλάκες με νευρώσεις προσφέροντας λύσεις για πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια. Συγκεκριμένα,  το βάρος πλάκας με συστήματα COBIAX μειώνεται κατά περίπου 35% σε σχέση με τις αντίστοιχες συμπαγείς πλάκες και το πάχος τους είναι περίπου 25% μικρότερο από πλάκες με νευρώσεις ή τύπου «sandwich».

Η τεχνολογία COBIAX βασίζεται στη δημιουργία προκαθορισμένων κοιλοτήτων στο εσωτερικό μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος. Μεγάλο ποσοστό του σκυροδέματος της συμπαγούς πλάκας, συνήθως στο 60-80% της επιφάνειάς της, αντικαθίσταται από καλούπια κενού από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής πλακών μειωμένου βάρους και πάχους για μεγάλα ανοίγματα αλλά και για μεγάλα πλάτη προβόλων.

Η τεχνολογία COBIAX φέρει την περιβαλλοντική πιστοποίηση EPD (Environmental Product Declaration) καθώς το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι 100% ανακυκλωμένο πλαστικό ενώ υπάρχει και περίπου 20% μείωση των εκπομπών CO2 κατά την κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος. Λόγω του eco-friendly χαρακτήρα τους, τα κτήρια με συστήματα COBIAX κερδίζουν πόντους στο LEED.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.cobiax.com

E-mail: [email protected]