Πλάκες Σκυροδέματος Μειωμένου Βάρους & Πάχους

Η γερμανική εταιρεία COBIAX έχει αναπτύξει συστήματα πλακών σκυροδέματος με ενσωμάτωση ελαφρών καλουπιών κενού από το 1997. Η τεχνολογία αυτή αντικαθιστά τις κλασικές συμπαγείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος αλλά και τις  δοκιδωτές πλάκες προσφέροντας λύσεις για πιο οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια.

Η τεχνολογία COBIAX βασίζεται στη δημιουργία προκαθορισμένων κοιλοτήτων στο εσωτερικό μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος. Μεγάλο ποσοστό του σκυροδέματος της συμπαγούς πλάκας, συνήθως στο 60-80% της επιφάνειάς της, αντικαθίσταται από καλούπια κενού από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής πλακών μειωμένου βάρους και πάχους για μεγάλα ανοίγματα αλλά και για μεγάλα πλάτη προβόλων.

Τα συστήματα COBIAX έχουν εφαρμοστεί ευρέως την τελευταία 20ετία σε κτηριακά έργα σε όλη την Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Ακολούθως αναλύονται τα βασικά τους πλεονεκτήματα.

     1. Μείωση βάρους και πάχους πλάκας

Το βάρος πλάκας με συστήματα COBIAX μειώνεται έως 35% σε σχέση με τις αντίστοιχες συμπαγείς πλάκες και το πάχος τους είναι περίπου 25% μικρότερο από πλάκες με νευρώσεις (zoellner) ή τύπου «sandwich».

     2. Μείωση κόστους σε σχέση με άλλους τύπους πλακών σκυροδέματος

Οι κατασκευές με συστήματα COBIAX είναι πιο οικονομικές συγκρινόμενες τόσο με τις  κατασκευές που φέρουν κλασσικές συμπαγείς πλάκες (μείωση κόστους κυρίως λόγω μείωσης του βάρους της κατασκευής) όσο και με τις κατασκευές που φέρουν δοκιδωτές πλάκες (άμεση μείωση του κόστους από δοκιδωτή σε πλάκα COBIAX περίπου 40€/m2).

     3. Αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα

(α): Η δυνατότητα για μείωση του πάχους της πλάκας σε ποσοστό έως 25% σε σχέση με την αντίστοιχη δοκιδωτή. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερα καθαρά ύψη ορόφων.

(β):  Η δυνατότητα για μεγαλύτερα ανοίγματα στην πλάκα.

(γ): Η δυνατότητα για πλάκες χωρίς δοκούς (flat slabs / μυκητοειδείς).

(δ): Λόγω μείωσης του ίδιου βάρους έως 35%, δίνεται η δυνατότητα για μείωση της διατομής (ενδεχομένως και του αριθμού) των υποστυλωμάτων το οποίο οδηγεί σε αύξηση των διαθέσιμων επιφανειών.

    4. Στατικά πλεονεκτήματα

(α): Η μείωση του συνολικού ίδιου βάρους και συνεπώς της αδρανειακής μάζας του κτηρίου οδηγεί σε  μείωση του σεισμικού φορτίου που καταπονεί την κατασκευή.

(β): Μειώνονται οι παραμορφώσεις και οι ρωγμές στην πλάκα.

(γ): Η μείωση του βάρους της κατασκευής δίνει δυνατότητα για πιο απλές λύσεις θεμελίωσης.

    5. Κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον

Η τεχνολογία COBIAX δίνει φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις κατασκευής φέροντας την περιβαλλοντική διακήρυξη EPD (Environmental Product Declaration) με συνέπεια οι αντίστοιχες κατασκευές ως πράσινα κτήρια να θεωρούνται υποψήφια για βραβεία όπως η πιστοποίηση LEED.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.cobiax.com

E-mail: [email protected]