Σεισμικοί Αποσβεστήρες – Συσκευές Μετάδοσης Κρούσης

Με έτος ίδρυσης το 1964, η Jarret Structures, ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων προστασίας κτηρίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών από σεισμούς και δονήσεις. Η θεμελιώδης τεχνολογία των προϊόντων της βασίζεται κυρίως στη συμπίεση ελαστομερούς υλικού υψηλού ιξώδους, μία τεχνολογία που αναπτύσσεται διαρκώς, και που εφαρμόζεται επιτυχώς για περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιείται τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας όσο και σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, η Jarret Structures είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις τεχνικά καινοτόμες σε ανταγωνιστικό κόστος, στην πλειοψηφία των προβλημάτων σεισμικής μηχανικής και απορρόφησης δονήσεων.

Η ENKA TECHNOLOGIES παρέχει τεχνική υποστήριξη σε έργα της Jarret Structures στην ευρύτερη περιοχή. Η Jarret Structures προμηθεύει τα προϊόντα της απευθείας στους πελάτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.jarretstructures.com

E-mail: [email protected]