Μιχάλης Ι. Καραντζίκης, Μέτοχος και Διαχειριστής

MSc Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ειδικός σε τεχνολογίες δομητικής ενίσχυσης, σεισμικής προστασίας και σύνθετων υλικών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και προώθηση τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή καθώς και στην εφαρμογή αυτών σε έργα. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και μεθόδων σχετικών με την επισκευή και ενίσχυση νεότερων κατασκευών από σκυρόδεμα αλλά και διατηρητέων λιθόκτιστων κτηρίων. Σαν εφευρέτης κατέχει ένα Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο “System for reinforcing structures using site-customized materials”.

Το διάστημα 1997-2001 συμμετείχε στην εκπόνηση δομοστατικών μελετών πολλών έργων με έμφαση στη γεφυροποιία και σε ενισχύσεις κατασκευών.

Το 2002 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της exelKAT ΑΕ και διεύθυνε την εταιρεία μέχρι το 2005. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η exelKAT αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο στην εφαρμογή της τεχνολογίας των σύνθετων υλικών (ΙΟΠ-FRP) και κατέστη μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επισκευών και ενισχύσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2006 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της Fyfe Europe ΑΕ, μέλος της Αμερικάνικης εταιρείας Fyfe Group, με αντικείμενο την ανάπτυξη και διάθεση συστημάτων FRP για την ενίσχυση κατασκευών. Διετέλεσε ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από το 2006 μέχρι το 2015. Στο διάστημα αυτό ανέπτυξε την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας σε 14 χώρες ανά την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αναγνωρίζεται ως ένας εκ των ειδικών στην τεχνολογία των FRPs και των Advanced Composites στην Ευρώπη.

Από το 2007 ασχολείται με τον τομέα ειδικών δομητικών και αντισεισμικών τεχνολογιών ως σύμβουλος και αντιπρόσωπος διαφόρων κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν σεισμική μόνωση, αποσβεστήρες, ράβδους οπλισμού από σύνθετα υλικά, αντισεισμικές συσκευές, σεισμικούς αρμούς και εφέδρανα, αδιαβροχοποίηση σκυροδέματος με προϊόντα κρυσταλλικής τεχνολογίας, ενοργάνωση κατασκευών, εξωτερική προένταση, καθοδική προστασία, συστήματα παθητικής πυροπροστασίας. Έχει εμπλακεί σε έργα με τις παραπάνω τεχνολογίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ρουμανία, ΗΠΑ, Ινδία, Ιράν, Νότια Κορέα, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Κουβέιτ, Ολλανδία, Κατάρ, Αφγανιστάν.

Το 2013 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της ΕΝΚΑ ΑΕ και είναι Πρόεδρος της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2015.

Είναι μέλος του International Association for Bridge and Structural Engineering (IASBE), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επισκευής Σκυροδέματος που αποτελεί τμήμα του Διεθνούς Ινστιτούτου Επισκευής Σκυροδέματος (ICRI), μέλος του Turkish Association of Seismic Isolation (TASI). Ο κ. Καραντζίκης θεωρείται διεθνώς ως ένας εκ των ειδικών στις αντισεισμικές τεχνολογίες και στις τεχνολογίες σύνθετων υλικών. Ο κ. Καραντζίκης αποτελεί μέλος της Τεχνικής Επιτροπής CEN 340 για την αναθεώρηση του προτύπου EN15129 (Working Group 5) και μέλος της Ελληνικής ομάδας εργασίας του ΕΛΟΤ «Συσκευές Σεισμικής Μόνωσης».

Βαγγέλης Γ. Κώνστας, Μέτοχος

Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. ειδικός σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση έργων επισκευής, ενίσχυσης και δομητικής αποκατάστασης. Έχει εκτελέσει εκατοντάδες έργα σε Ελλάδα και Κύπρο από το 2000.

Το διάστημα 1999-2001 συμμετείχε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανεύρεση των αιτιών κατάρρευσης των κτηρίων, όπου υπήρχαν θύματα, κατά τον σεισμό της Αθήνα το 1999.

Το 2002 υπήρξε εκ των ιδρυτών της exelKAT ΑΕ. Μέχρι το 2006 ολοκλήρωσε πλήθος έργων από τη θέση του εργοταξιάρχη, οπότε και ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2011. Στο διάστημα αυτό διεύθυνε και εκτέλεσε επιτυχώς, σε όρους χρόνου και κόστους, πολλά έργα επισκευών, ενισχύσεων και αποκαταστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2013 υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της ΕΝΚΑ ΑΕ και έκτοτε είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.