Αντισεισμικές Λύσεις με Εφέδρανα Εκκρεμούς Τριβής

Η EPS εφηύρε τα Εφέδρανα Εκκρεμούς Τριβής για σεισμική μόνωση το 1985. Έκτοτε, παρουσιάζει συνεχή βελτίωση των προϊόντων της και πλέον μπορεί να προσφέρει διάφορους τύπους προηγμένων Εφεδράνων Εκκρεμούς Τριβής που βελτιστοποιούν τη σεισμική απόκριση μειώνοντας ταυτόχρονα το κατασκευαστικό κόστος. Κάθε Εφέδρανο Εκκρεμούς Τριβής είναι ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος μέσω της τριβής ολίσθησης απορροφά τη σεισμική ενέργεια και ελέγχει τη σεισμική απόκριση της κατασκευής. Τα πιο εξελιγμένα Εφέδρανα Τριπλού Εκκρεμούς Τριβής λειτουργούν σε πολλαπλά στάδια βελτιστοποιώντας τη σεισμική απόκριση σε γεγονότα μικρής, μεσαίας και μεγάλης έντασης, ενώ μειώνουν το κόστος συγκριτικά με τα Εφέδρανα Απλού/Διπλού Εκκρεμούς Τριβής.

Η ENKA TECHNOLOGIES παρέχει τεχνική υποστήριξη σε έργα της EPS στην ευρύτερη περιοχή. Η EPS προμηθεύει τα προϊόντα της απευθείας στους πελάτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.earthquakeprotection.com

E-mail: [email protected]