Εφέδρανα – Αρμοί Συστολο-Διαστολής Γεφυρών – Υδατοστεγανά Παρεμβύσματα (gaskets)

Η ARSAN σχεδιάζει και κατασκευάζει τεχνικά προϊόντα από ελαστομερές διαφόρων εφαρμογών από το 1957 στην Κωνσταντινούπολη.

Η στρατηγική της ARSAN εστιάζει στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης της ARSAN ξεπερνούν τις 30.000m2 στεγασμένης επιφάνειας.

Η ARSAN χρησιμοποιεί παραγωγικές μεθόδους όπως: “Rubber Extrusion & Splicing”, “Injection Molding”, “Compression Molding” και “Steel Machining” και παράγει:

  • Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα, Εφέδρανα Pot, Εφέδρανα με Πυρήνα Μολύβδου, Σφαιρικά Εφέδρανα
  • Ελαστομεταλλικούς Αρμούς Συστολο-Διαστολής Γεφυρών
  • Υδατοστεγανά Παρεμβύσματα (gaskets) για προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος (precast segments), πχ για σήραγγες Μετρό
  • Τσιμούχες στεγάνωσης σωλήνων σκυροδέματος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.arsankaucuk.com.tr

E-mail: [email protected]