Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και να είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα μας. Προσφέρουμε λύσεις με προηγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνώντας τα πρότυπα και τους κανονισμούς. Δημιουργούμε νέα πρότυπα. Σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση ειδικούς παρέχουμε ενδεδειγμένες λύσεις για το εκάστοτε έργο.

Επιδιώκουμε να έχουμε στελέχη και εργαζόμενους που χαίρονται να δημιουργούν μαζί μας, πελάτες που είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας, και συνεργάτες (μελετητές, ερευνητές, εργοταξιάρχες, προμηθευτές, υπεργολάβους και πολλούς άλλους) που επιζητούν τη στενότερη και συχνότερη συνεργασία με την ENKA TECHNOLOGIES.

Η Αποστολή μας

Η παροχή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων Πολιτικού Μηχανικού προσαρμοσμένων στο εκάστοτε έργο.

Η επαύξηση της ενεργού ζωής και η βέλτιστη σεισμική απόκριση των κατασκευών.

Το Όραμά μας

Να είμαστε πρωτοπόροι και το πρότυπο αναφοράς στον τομέα των δομητικών και αντισεισμικών τεχνολογιών.

Για να υπηρετήσουμε την Αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το Όραμά μας επενδύουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και προϊόντων και λαμβάνουμε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα. Επιδιώκουμε συνεχώς την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και την εκπαίδευση του προσωπικού μας σε αυτές.

Η ποιότητα διακατέχει τους ανθρώπους της ENKA TECNHNOLOGIES, όχι μόνο στον εργασιακό βίο αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές.