Ενοργάνωση & Παρακολούθηση Κατασκευών

Η Senso Engineering προσφέρει λύσεις τελευταίας τεχνολογίας ενοργάνωσης και παρακολούθησης κατασκευών με έμφαση στις ταλαντώσεις/δονήσεις αυτών, εφαρμόζοντας στην πράξη προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης. Η Senso Engineering έχει γραφεία στην Ολλανδία, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Προσφέρει λύσεις σε δονήσεις κατά τη λειτουργία και σε δονήσεις που προκαλούνται από σεισμό και άνεμο. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν από σύνθετες αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων έως μετρήσεις πεδίου με ασύρματους αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας. Το προσωπικό της Senso Engineering αποτελείται από πεπειραμένους μηχανικούς με διεθνή παρουσία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.sensoengineering.com

E-mail: [email protected]