Λύσεις Επισκευής Σκυροδέματος

Η επισκευή του σκυροδέματος προϋποθέτει εργολάβο με μεγάλη εμπειρία, γνώση των υλικών επισκευή, των τεχνολογιών και μεθόδων, των κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών και με συνεχή ποιοτικό έλεγχο των εργασιών. Η δεξιοτεχνία, οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την επισκευή και αποκατάσταση του σκυροδέματος διαφέρουν κατά πολύ από τις αντίστοιχες για την κατασκευή νέων σκυροδεμάτων.

Εξειδίκευση

Οι διευθυντές της ΕΝΚΑ διαθέτουν 15ετή εμπειρία στο αντικείμενο και θεωρούνται από τους ειδικούς στην επισκευή και αποκατάσταση σκυροδέματος.

Συνδυάζοντας την άρτια εφαρμογή διεθνών και εγχώριων τεχνικών προδιαγραφών με την πολύχρονη εμπειρία και την συνεχή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού, η ΕΝΚΑ παρέχει εγγυημένες λύσεις με αντοχή στο χρόνο στα προβλήματα επισκευή σκυροδέματος των τεχνικών έργων.

Η ΕΝΚΑ παρέχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες εργασίες επισκευής:

  • Αμμοβολή & Υδροβολή υψηλής πίεσης
  • Σφράγιση ρωγμών με ρητινενέσεις ελεγχόμενης πίεσης και ροής
  • Αποκατάσταση διατομών και επιφανειών
  • Αποκατάσταση απομειωμένης φέρουσας ικανότητας
  • Περιορισμός ρυθμού και προστασία από διάβρωση
  • Προστατευτικές βαφές και μεμβράνες

Προσήλωση στην Ασφάλεια & τον Προγραμματισμό του Έργου

Οι μηχανικοί έργων της ΕΝΚΑ προγραμματίζουν εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια και διευθετούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την κατασκευασιμότητα, στην αλληλεπίδραση με άλλες εργασίες, στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν την ικανότητα και εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έργων και να προσαρμοστούν σε ξαφνικές αλλαγές των εργασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Δοκιμασμένες Τεχνολογίες για την Επισκευή Σκυροδέματος

Η ΕΝΚΑ εξειδικεύεται στην παροχή ειδικών τεχνικών εγγυημένων λύσεων στην επισκευή. Η ΕΝΚΑ προσφέρει κατά περίπτωση, άρτιες τεχνικά λύσεις, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του σκυροδέματος στην αιτία τους και προσφέρουμε οριστικές λύσεις μεγάλης ανθεκτικότητας σε κάθε έργο.