Λύσεις Αύξησης Φέρουσας Ικανότητας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη αύξησης της φέρουσας ικανότητας μιας υπάρχουσας κατασκευής. Τέτοιοι λόγοι είναι η αλλαγή χρήσης (αύξηση ωφέλιμου φορτίου), προσθήκη μονίμων φορτίων, λάθη στην μελέτη ή την κατασκευή, νέοι κανονισμοί, απομείωση της φέρουσας ικανότητας σε κατασκευές μειωμένης ανθεκτικότητας, βλάβες που προκλήθηκαν από αυξημένο φορτίο, τυχηματικές δράσεις (πυρκαγιά, κρούσεις κτλ.) ή άλλες εργασίες που έλαβαν χώρα στην κατασκευή. Η ΕΝΚΑ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αναπτύξει και να προσαρμόσει τις βέλτιστες τεχνικό-οικονομικά λύσεις ενίσχυσης κατά περίπτωση ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου.

Εξειδίκευση

Μετά από περισσότερο από 15 έτη ενασχόλησης με το αντικείμενο, οι διευθυντές της ΕΝΚΑ έχουν διακριθεί για τη συνεχή προσήλωσή τους στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δομητική ενίσχυση κατασκευών. Έχουν ασχοληθεί με την τεχνολογία των FRP από τα πρώτα χρόνια που άρχισε νε εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Ο κ. Καραντζίκης είναι συνιδρυτής και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος για 10 έτη της εταιρείας Fyfe Europe SA, κάνοντας έρευνα και αναπτύσσοντας συστήματα και λύσεις FRP για έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Καραντζίκης κατέχει δίπλωμα ευρασιτεχνίας σχετικό με το αντικείμενο και θεωρείται πρωτοπόρος στην τεχνολογία των σύνθετων υλικών. Οι κ.κ. Καραντζίκης και Κώνστας είναι από τους συνιδρυτές της exelKAT SA. Ο κ. Κώνστας εργάστηκε σαν μηχανικός και κατόπιν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας exelKAT SA για 10 έτη. Η exelKAT υπήρξε μία από σημαντικότερες εταιρείες ενισχύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο μετά το 2000.

Στην ΕΝΚΑ μελετάμε, σχεδιάζουμε και προσαρμόζουμε τις καταλληλότερες λύσεις ενισχύσεων συνδυάζοντας τις εξελιγμένες τεχνολογίες με τις δεξιότητες και την εμπειρία του προσωπικού μας. Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

  • Συστήματα Σύνθετων Υλικών (FRP & TRM): υφάσματα από ίνες άνθρακα/υάλου/αραμιδίου με εποξειδική ρητίνη, ανθρακοελάσματα, NSM, υφάσματα βασάλτη με κονίαμα, αγκύρια, super αγκύρια, κλπ
  • Αύξηση διατομών και μανδύες (πχ: εκτοξευόμενο (gunite), έγχυτο σκυρόδεμα, κονίαμα με προτοπεθητημένα αδρανή)
  • Επικόλληση και προσθήκη μεταλλικών στοιχείων
  • Ρητινενέσεις
  • Συστήματα προέντασης

Προσήλωση στην Ασφάλεια & τον Προγραμματισμό του Έργου

Οι μηχανικοί έργων της ΕΝΚΑ προγραμματίζουν εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια και διευθετούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην κατασκευασιμότητα, στην αλληλεπίδραση με άλλες εργασίες, στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν την ικανότητα και εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έργων και να προσαρμοστούν σε ξαφνικές αλλαγές των εργασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Δοκιμασμένες Τεχνολογίες Ενισχύσεων

Η ΕΝΚΑ εξειδικεύεται στην παροχή ειδικών τεχνικών εγγυημένων λύσεων στην ενίσχυση κατασκευών. Η ΕΝΚΑ προσφέρει κατά περίπτωση, άρτιες τεχνικά λύσεις, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες. Κάθε έργο ενίσχυσης είναι διαφορετικό. Κάθε υφιστάμενη κατασκευή έχει το δικό της μαύρο κουτί και αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη ενίσχυσής της. Αντιμετωπίζουμε κάθε έργο σαν ιδιαίτερη πρόκληση ώστε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του πέρα από την αρχική. Η επιτυχία στην πρόκληση αυτή είναι μία νίκη για το περιβάλλον καθώς το ενεργειακό αποτύπωμα ενίσχυσης μίας κατασκευής είναι πολλαπλώς μικρότερο από την αντικατάστασή της με νέα.