Τεχνικές συμβουλές για την αξιολόγηση βλαβών και το δομικό έλεγχο επάρκειας και ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα εργαστήρια και εξειδικευμένα γραφεία επανελέγχου και αναβάθμισης κατασκευών.