Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ειδικών τεχνολογιών προς μελετητές και μηχανικούς. Τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικές οδηγίες, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προγράμματα ποιοτικού ελέγχου.