Προτάσεις δοκιμών φόρτισης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς πριν και μετά τις επεμβάσεις σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εξειδικευμένα γραφεία.