Τεχνικός σύμβουλος δομικού ελέγχου

Τεχνικές συμβουλές για την αξιολόγηση βλαβών και το δομικό έλεγχο επάρκειας και ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα εργαστήρια και εξειδικευμένα γραφεία ...

Περισσότερα

Σύμβουλος ειδικών τεχνολογιών

Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ειδικών τεχνολογιών προς μελετητές και μηχανικούς. Τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικές οδηγίες, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προγράμματα ποιοτικού ελέγχου.

Περισσότερα

Κοστολόγηση & Κατασκευασιμότητα

Προκοστολόγηση και εκτίμηση κατασκευαστικών δυσκολιών και περιορισμών σε επίπεδο προμελέτης για την επιλογή της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης για την επισκευή, προστασία ...

Περισσότερα

Ενοργάνωση κατασκευών

Προτάσεις ενοργάνωσης και παρακολούθησης δομικής συμπεριφοράς κατασκευών πριν και μετά τις επεμβάσεις σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εξειδικευμένα γραφεία.

Περισσότερα

Δοκιμές φόρτισης

Προτάσεις δοκιμών φόρτισης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς πριν και μετά τις επεμβάσεις σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εξειδικευμένα ...

Περισσότερα