Οι ιδιοκτήτες στρατηγικά ευαίσθητων υποδομών και πιθανών στόχων τρομοκρατικών ενεργειών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην Ευρώπη, αναζητούν λύσεις προστασίας τόσο των κατασκευών τους όσο και των χρηστών αυτών. Η ΕΝΚΑ, εφαρμόζοντας εξελιγμένες τεχνολογίες σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες μας, προσφέρει λύσεις προστασίας από εκρήξεις.