Τα δομικά στοιχεία των όψεων των κτιρίων υποβάλλονται σε έντονες περιβαλλοντικές επιδράσεις (υγρασία, καυσαέρια, κλπ). Εργασίες επισκευών, αποκατάστασης της ακεραιότητας, άρσης επικινδυνοτήτων και αύξησης της ανθεκτικότητας είναι αναγκαίες στη διάρκεια ζωής του κάθε κτιρίου.