Αδιατάρακτη Κοπή Σκυροδέματος

Λύσεις Αδιατάρακτης Κοπής Σκυροδέματος Η πλέον σύγχρονη μέθοδος καθαίρεσης σκυροδέματος είναι αυτή της αδιατάρακτης κοπής. Συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους που ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επισκευή Σκυροδέματος

Λύσεις Επισκευής Σκυροδέματος Η επισκευή του σκυροδέματος προϋποθέτει εργολάβο με μεγάλη εμπειρία, γνώση των υλικών επισκευή, των τεχνολογιών και μεθόδων, των ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενισχύσεις

Λύσεις Αύξησης Φέρουσας Ικανότητας Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στην ανάγκη αύξησης της φέρουσας ικανότητας μιας υπάρχουσας κατασκευής. Τέτοιοι λόγοι είναι ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεισμική Αναβάθμιση & Προστασία

Λύσεις Σεισμικής Αναβάθμισης & Προστασίας Οι πρώτοι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόστηκαν μετά το 1950. Από τότε οι επιστήμες της σεισμικής μηχανικής και αντισεισμικής ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στεγανοποίηση & Έλεγχος Διαρροών

Λύσεις Στεγανοποίησης & Ελέγχου Διαρροών Τα υφιστάμενα προβλήματα στεγανοποίησης και διαρροών, σε διάφορα είδη κατασκευών από σκυρόδεμα, επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητά ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποκαταστάσεις Όψεων

Τα δομικά στοιχεία των όψεων των κτιρίων υποβάλλονται σε έντονες περιβαλλοντικές επιδράσεις (υγρασία, καυσαέρια, κλπ). Εργασίες επισκευών, αποκατάστασης της ακεραιότητας, άρσης ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποκαταστάσεις Κατασκευών Μεγάλου Ύψους

Συνήθως οι υψηλές κατασκευές όπως καμινάδες, σιλό, πύργοι ψύξεως, πύργοι τηλεπικοινωνιών, παρουσιάζουν σημαντικά στατικά προβλήματα και σεισμική ανεπάρκεια λόγω των παλαιότερων ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πυροπροστασία

Η πυροπροστασία των μεταλλικών κατασκευών, των δομικών μελών που έχουν ενισχυθεί με εφαρμογή σύνθετων υλικών, ακόμη και των δομικών μελών από ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από Εκρήξεις

Οι ιδιοκτήτες στρατηγικά ευαίσθητων υποδομών και πιθανών στόχων τρομοκρατικών ενεργειών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευή Σιλό & Αποθηκών Σκυροδέματος

Οι μηχανικοί της ΕΝΚΑ διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή βιομηχανικών σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εργοδηγοί και το εργοταξιακό προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ