Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Τοποθεσία: “Μπαξέδες” στην Χώρα Ν. Άνδρου
Έτος: 2015

Παραδοσιακή κατοικία στη χώρα της Άνδρου χτισμένη αρχές του 20ου αιώνα με περιβάλλοντα χώρο. Η κατοικία δεν χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια. Οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να προβούν σε γενική ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του κτιρίου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές δεκαετίες ακόμη.

Περιγραφή εργασιών


Πραγματοποιήθηκαν καθολικές εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας λιθοδομής του κτιρίου. Προηγήθηκαν καθαιρέσεις επιχρισμάτων και σαθρών τμημάτων της λιθοδομής, ανακατασκευή αυτών και τοπικές επισκευές με αντικατάσταση λιθοσωμάτων, επισκευή ρωγμών και αρμολογήματα. Ακολούθως κατασκευάσθηκε περιμετρική θεμελίωση εντός και εκτός του κτιρίου και μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλο το ύψος εσωτερικά και εξωτερικά. Για την ενίσχυση της στέψης των τοιχοποιιών κατασκευάσθηκε περιμετρική δοκός οπλισμένου σκυροδέματος και ακολούθησε σκυροδέτηση πλάκας οροφής σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου.