Προκοστολόγηση και εκτίμηση κατασκευαστικών δυσκολιών και περιορισμών σε επίπεδο προμελέτης για την επιλογή της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης για την επισκευή, προστασία και ενίσχυση μίας κατασκευής.