Προτάσεις ενοργάνωσης και παρακολούθησης δομικής συμπεριφοράς κατασκευών πριν και μετά τις επεμβάσεις σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εξειδικευμένα γραφεία.