Το πρώτο κτηριακό συγκρότημα με πλάκες COBIAX στην Ελλάδα

Η ώρα του COBIAX στην Ελλάδα έφτασε! Τον Δεκέμβριο του 2019 τοποθετήθηκε για πρώτη φορά το σύστημα για πλάκες σκυροδέματος μειωμένου βάρους και πάχους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε σε συγκρότημα τριών στατικώς ανεξαρτήτων κτηρίων που προορίζονται για χρήση τουριστικών κατοικιών.

Στοιχεία Έργου:

Κύριος του Έργου: ΝΑΠΑ Τουριστικές Επιχειρήσεις Ι.Κ.Ε.

Θέση Έργου: Περιοχή Βαρκό της τοπικής Κοινότητας Πογωνίας, της Δημοτικής Ενότητας Πάλαιρου, του Δήμο Άκτιου – Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Φωτεινή Ξυράφη.

Στατική Μελέτη: Αντώνης Κανελλόπουλος  – Cubus Engineering.

Κατά τη φάσης της μελέτης του έργου, ένας από τους βασικούς στόχους της μελετητικής ομάδας (αρχιτεκτόνων και στατικών μηχανικών) ήταν η σχεδίαση πλακών με το ελάχιστο δυνατό βάρος αλλά και πάχος ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα καθαρά ύψη χώρων. Επιπλέον, η λύση πλακών χωρίς δοκούς (μηκυτοειδών) είχε εξαρχής προκριθεί για αρχιτεκτονικούς λόγους. Συνεπώς, επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση των συστημάτων COBIAX για τις πλάκες ως η πλέον συμφέρουσα, συγκρινόμενη τεχνοοικονομικά τόσο με τις συμβατικές συμπαγείς πλάκες όσο και με τις διαδοκιδωτές (τσέλνερ και τύπου σάντουιτς).

Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί τύποι του COBIAX SL για την σύνθεση πλακών με 3 διαφορετικά πάχη. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το SL 120-140 για πλάκες πάχους 25 εκ., το SL 180-200 για πλάκες πάχους 30 εκ., και το SL 220-240 για πλάκες πάχους 35 εκ.

Η σύνθεση των ημικελυφών και η τοποθέτηση στους μεταλλικούς κλωβούς έγινε στο χώρο του εργοταξίου με τη βοήθεια του ξύλινου καλουπιού εργασίας.

Μηχανικός της ΕΝΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ βρέθηκε επικουρικά στο εργοτάξιο για την επίβλεψη της ορθής σύνθεσης των μελών COBIAX και της τοποθέτησης τους στον ξυλότυπο.

Η όλη διαδικασία (σύνθεση μελών COBIAX, τοποθέτηση τους στον ξυλότυπο, σκυροδέτηση) κύλησε απολύτως ομαλά, το δε συνεργείο που την επιμελήθηκε, την θεώρησε αρκετά πιο εύκολη από τις αντίστοιχες για πλάκες με νευρώσεις (τσέλνερ και τύπου σάντουιτς).