Πιστοποιημένος Εφαρμοστής Arsan

Η ΕΝΚΑ είναι ο μοναδικός Πιστοποιημένος Εφαρμοστής της Arsan Kaucuk στην Ελλάδα στην τοποθέτηση αρμών συστολο-διαστολής γεφυρών (www.arsankaucuk.com.tr/en).

Η Arsan έχει παρουσία 60 ετών στον χώρο των ελαστομερών και γενικότερα σε ειδικές τεχνολογίες έργων Πολιτικού Μηχανικού. Οι αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών της Arsan εξάγονται και τοποθετούνται εδώ και πολλές δεκαετίες σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, με κύρια αγορά Ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητά τους σε βάθος χρόνου.

Οι μηχανικοί έργων και οι εργοδηγοί της ΕΝΚΑ έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν λάβει επί τόπου εκπαίδευση από εξειδικευμένο προσωπικό της Arsan. Η Arsan έχει επιβλέψει και εγκρίνει τοποθετήσεις αρμών από τα συνεργεία της ΕΝΚΑ.

Κατεβάστε το Πιστοποιητικό