Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος

Με την ευκαιρία διεξαγωγής του Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα» στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Νοεμβρίου 2016, παρουσιάζουμε τα παρακάτω έργα στην κατασκευή των οποίων συνέβαλε η εταιρεία μας ΕΝΚΑ ή/και χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες που η ENKA διαθέτει στην Ελλάδα.

Ενίσχυση Γέφυρας ποταμού Σελινούντα στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Πάτρα

Η εταιρεία μας ΕΝΚΑ ήταν ο βασικός υπεργολάβος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για την ενίσχυση του φορέα των δύο κλάδων της γέφυρας (ενίσχυση κυρίων δοκών και πλακών με σύνθετα υλικά FRP). Η ΕΝΚΑ ανέπτυξε λεπτομερές Work Method Statement (WMS) και υιοθέτησε αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών. Ειδικές δοκιμές σχετικά με την εφαρμογή των FRP σε δοκούς υπό δυναμικό φορτίο οχημάτων (γέφυρα σε λειτουργία) σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυχία. Τοποθετήθηκαν περισσότερα από 13.000m2 υφάσματα FRP, 2.000 μέτρα μήκους NSM (Near Surface Mounted) FRP και 4.000 αγκύρια ινών άνθρακα.

Σε συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία Earthquake Protection Systems (EPS) (www.earthquakeprotection.com), η οποία προμήθευσε τα ειδικά εφέδρανα Triple Pendulum Bearings σεισμικής μόνωσης της γέφυρας, η ΕΝΚΑ συνέβαλε στην ανάπτυξη της μεθόδου αντικατάστασης των εφεδράνων, σε συνεργασία με την ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ, και στην υλοποίηση της σεισμικής μόνωσης της γέφυρας. Με την τεχνολογία της EPS αποφεύχθηκε οποιαδήποτε ανάγκη επέμβασης στην υποδομή της γέφυρας (βάθρα και θεμελίωση), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους και στην ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

Η μελέτη αναβάθμισης της γέφυρας του Ποταμού Σελινούντα υλοποιήθηκε από την DENCO Στατικές Μελέτες και αποτελεί την πρώτη περίπτωση καθολικής αναβάθμισης γέφυρας στην Ελλάδα, καθότι περιλαμβάνει την αναβάθμιση της κλάσης των οδικών φορτίων, τη σεισμική αναβάθμιση στα επίπεδα των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, τη διαπλάτυνση του καταστρώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διατομής ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου όπως η Ολυμπία Οδός αλλά και την προστασία και αύξηση της ανθεκτικότητας στο χρόνο.

Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς την ομάδα της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπό τον κ. Α. Τσάκαλη για την άψογη συνεργασία, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό SETEC TPI/SALFO SA και τους κ.κ. Α. Κοντιζά και Ι. Πολυζωγόπουλο για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίλυση των τεχνικών θεμάτων κατά την υλοποίηση του έργου.

Παρουσιάστηκαν δύο επιστημονικά άρθρα σχετικά με αυτό το έργο στο Συνέδριο Σκυροδέματος:

  1. «Αναβάθμιση υφιστάμενης Γέφυρας Ποταμού Σελινούντα στην Χ.Θ. 85+674 του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα», από τους Πολιτικούς Μηχανικούς κ. Χρήστο Κατσάρα και Δρ. Τηλέμαχο Παναγιωτάκο.
  2. «Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου – Γέφυρα ποταμού Σελινούντα – Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου», από τον Πολιτικό Μηχανικό Δρ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

Ενίσχυση υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Α294, Α296 & Α297 περιοχής Αιγίου

Η εταιρεία μας ΕΝΚΑ ήταν ο υπεργολάβος της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για τη συνολική αποκατάσταση, επισκευή και ενίσχυση του φορέα των τριών άνω διαβάσεων Α294, Α296 και Α297 στην περιοχή του Νοσοκομείου Αιγίου. Τα τεχνικά αυτά αποτελούν τοπόσημα της περιοχής του Αιγίου για πολλές δεκαετίες και ήταν ισχυρό αίτημα της τοπικής κοινωνίας να διατηρηθούν ως έχουν και να αναβαθμιστεί η επιτελεστικότητά τους και η σεισμική τους επάρκεια στα επίπεδα των σύγχρονων κανονισμών, όπως προέβλεπαν οι προδιαγραφές του αυτοκινητοδρόμου «Ολυμπία Οδός». Ο ιδιαίτερος φορέας (βάθρα μορφής “V”) και η λιτή και «κομψή» ανωδομή διατηρήθηκαν στο ακέραιο, καθώς οι επεμβάσεις που προέβλεπε η μελέτη (DENCO Στατικές Μελέτες) και υλοποιήθηκαν από την ΕΝΚΑ, τήρησαν την απαίτηση ελάχιστης μεταβολής της γεωμετρίας του φορέα. Ιδιαίτερη μέριμνα κατά την κατασκευή δόθηκε στην αποφυγή πρόκλησης βλάβης στους υπάρχοντες τένοντες του φορέα της ανωδομής και για το λόγο αυτό έγινε εκτεταμένη επί τόπου μη καταστροφική έρευνα με την τεχνολογία Ground Penetration Radar (GPR) που ανιχνεύει σιδηρούς οπλισμούς και τένοντες σε μεγάλο βάθος.

Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς την ομάδα της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπό τον κ. Α. Τσάκαλη για την άψογη συνεργασία, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό SETEC TPI/SALFO SA και τους κ.κ. Α. Κοντιζά και Ι. Πολυζωγόπουλο για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίλυση των τεχνικών θεμάτων κατά την υλοποίηση του έργου.

Παρουσιάστηκαν δύο επιστημονικά άρθρα σχετικά με αυτό το έργο στο Συνέδριο Σκυροδέματος:

  1. «Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου» από τους Πολιτικούς Μηχανικούς κ. Θεόδωρο Ψυχογιό και Δρ. Τηλέμαχο Παναγιωτάκο.
  2. «Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου – Γέφυρα ποταμού Σελινούντα – Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου», από τον Πολιτικό Μηχανικό Δρ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

Σύστημα αποσβεστήρων και ελατηρίων ανάρτησης του στεγάστρου από ferrocement στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η εταιρεία μας ΕΝΚΑ είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Γαλλικής εταιρείας Jarret Structures (www.jarretstructures.com) και του ομίλου Douce Hydro (www.doucehydro.com). Η τεχνολογία της Jarret Structures υιοθετήθηκε για τον σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ειδικού συστήματος ανάρτησης του στεγάστρου από ferrocement στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη κατασκευή ferrocement παγκοσμίως με διαστάσεις 100x100m σε κάτοψη, 4.50m ύψος στο κέντρο και 0.30m στην περίμετρο και βάρος 4500 τόνων . Το σύστημα ανάρτησης του στεγάστρου, από τα 30 μεταλλικά υποστυλώματα Φ400, αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από το μελετητή του έργου (Πενέλης Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ) και υλοποιήθηκε από τον εργολάβο του έργου J/V IMPREGILO-ΤΕΡΝΑ και τον υπεργολάβο αυτής, την εταιρεία Mageba σε συνεργασία με την Jarret Structures. Η Jarret Structures σχεδίασε, προμήθευσε και εγκατέστησε τους 60 ειδικούς αποσβεστήρες (viscous dampers) και τα 120 ελατήρια ανάρτησης.

Η τεχνολογία της Jarret Structures είναι μοναδική και χρησιμοποιεί ένα ειδικό υλικό (non fluid silicon) για τις συσκευές της, το οποίο έχει σταθερές ιδιότητες στη διακύμανση θερμοκρασίας και μεγάλη ανθεκτικότητα σε γήρανση. Οι συσκευές Jarret Structures είναι διαφόρων τύπων όπως: Viscous Dampers (VD), Shock Transmission Units (STU), Preloaded Spring Dampers (PSD), Seismic Preloaded Spring Dampers (SPSD) και Low Reaction Velocity Absorbers (LRVA) και χρησιμοποιούνται για τη σεισμική προστασία και τον έλεγχο των μετακινήσεων σε γέφυρες (πχ καλωδιωτές, αναρτημένες, σιδηροδρομικές), σε κτίρια (πχ ψηλά κτίρια, μεταλλικά) και άλλες ειδικές κατασκευές όπως πλατφόρμες, προβλήτες, κλπ.

Εκ μέρους της Jarret Structures εκφράζουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την ομάδα μελέτης κατά την κατασκευή του έργου, υπό τον Δρ. Γρηγόρη Πενέλη, και προς τον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Πενέλη για την πολύτιμη και ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση αυτού του σύνθετου και πρωτοποριακού έργου.

Παρουσιάστηκαν διάφορα επιστημονικά άρθρα σχετικά με αυτό το έργο στο Συνέδριο Σκυροδέματος. Ένα από αυτά είναι:

«Ανελαστική Δυναμική και Στατική Ανάλυση του Στεγάστρου από Ferrocement στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», από τους Πολιτικούς Μηχανικούς Δρ. Γρηγόρη Πενέλη, Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Πενέλη, Δρ. Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, Δρ. Ηλία Παρασκευόπουλο και Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Παπανικολάου.

Σεισμική Μόνωση Νοσοκομειακού Συγκροτήματος στα Άδανα, Τουρκία

Η Τουρκία είναι μία ιδιαιτέρως σεισμογενής χώρα όπως άλλωστε και η Ελλάδα. Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό στο Izmit στο ανατολικό άκρο της θάλασσας του Μαρμαρά (Izmit Earthquake, 17/8/1999), η πολιτεία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα και θέσπισε νέους τεχνικούς κανονισμούς, μεθόδους και προδιαγραφές επιτελεστικότητας με γνώμονα την αυξημένη σεισμική προστασία. Η βασική προδιαγραφή επιτελεστικότητας για τις νέες νοσοκομειακές, δημόσιες ή ιδιωτικές, μονάδες απαιτεί να είναι πλήρως λειτουργικές (Continuous Functionality) αμέσως μετά το σεισμικό γεγονός.

Το νέο νοσοκομείο των Αδάνων, δυναμικότητας 1500 κλινών, έχει συνολική επιφάνεια 450.000m2 και έχει υιοθετήσει την τεχνολογία της αμερικάνικης εταιρείας Earthquake Protection Systems (EPS) (www.earthquakeprotection.com) για τη σεισμική προστασία και διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του πριν και μετά από κάθε σεισμικό γεγονός.

Το νοσοκομειακό συγκρότημα εδράζεται σε 1552 Triple Pendulum Bearings (TPB) και έχει σχεδιασθεί για μέγιστη εδαφική επιτάχυνση περίπου 0.50g. Τα TPBs έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο τις επιταχύνσεις στους ορόφους καθώς και τις βλάβες στα μη δομικά στοιχεία (εννοείται ότι δεν θα υπάρξει καμία βλάβη στα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού) λόγω της πολύ μικρής γωνιακής παραμόρφωσης των ορόφων (inter-story drift ratio).

Στην Τουρκία από το 1999 έως σήμερα περισσότερα από 30 μεγάλα νοσοκομεία και 70 κτίρια έχουν μελετηθεί και κατασκευασθεί με εξελιγμένες τεχνολογίες σεισμικής προστασίας παρόμοιες με αυτήν του νοσοκομείου των Αδάνων.

Η εταιρεία μας ΕΝΚΑ συνεργάζεται με την αμερικάνικη εταιρεία EPS και διαθέτει στην Ελλάδα την state-of-the-art τεχνολογία των Triple Pendulum Bearings που έχει χρησιμοποιηθεί στα σημαντικότερα έργα ανά τον κόσμο, όπως στο νέο κτιριακό συγκρότημα, έδρα της Apple στο Cupertino California, γνωστό ως “Apple Spaceship Campus”, το οποίο μόλις τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε να λειτουργεί και θα στεγάζει περισσότερους από 12000 εργαζόμενους και τους servers με τα «μυστικά» της Apple!!!

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, ακόμη και σε ιδιωτικά μικρότερης κλίμακας έργα, όπου ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί να διασφαλίσει ότι το κτίριό του δεν θα υποστεί καμία ζημιά σε σεισμό και θα συνεχίσει να είναι αδιαλείπτως κατοικήσιμο και λειτουργικό.

Στο Συνέδριο Σκυροδέματος της Θεσσαλονίκης, ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου Mustafa Erdik, έδωσε μία παρουσίαση σαν προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα “Seismic Isolation Applications for the Retrofit of Existing and Design of New Hospitals”, τμήμα της οποία αφορά στο νέο νοσοκομείο των Αδάνων (slides 56-75).

Τα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα», Θεσσαλονίκη 10-12 Νοεμβρίου 2016, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) www.epes.org.gr, της οποίας είναι μέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΝΚΑ κ. Μιχάλης Καραντζίκης.